- PHÂN VIỆN SINH HỌC ĐÀ LẠT ĐIỂM SỐNG ẢO ĐẬM CHẤT PHÁP: còn được gọi là phân viện sinh học Tây Nguyên được người Pháp xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ trước. Toàn bộ tòa nhà được xây bằng đá với phong cách thiết kế mang hơi hướng kiến trúc Pháp cổ điển, trước 1975 tòa nhà này thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam