Em đề nghị admin hay các mod tổ chức off cafe đi!
4rum buồn quá, em nghĩ là do mọi người chưa wen biết nhau nhiều á!
Off làm wen đi nà!