Mình là thành viên mới. Hôm nay lập topic này để làm phong phú cho forum. Sau đây là một số món ăn mình thích ở US. Bạn nào có hình thì post luôn nha

DSC04106.JPG
Homemade salad

IMG_0213.jpg
Homemade chili's fries and dogs

IMG_1344.jpg
Enchiladas (đồ ăn Mễ)

IMG_1374.jpg
Homemade steak with BBQ sauce

lobster.jpg
Tôm hùm còn sống