Sắp tới con bé nhà em nó mua rồi mà chưa biết chọn đồ gì cho nó, trên mạng thấy mấy bé nước ngoài mặc mấy cái đầm tutudress đẹp ghê mà không biết mua ở đâu. Em search mãi thấy trang này http://ginger-world bán không biết như thế nào, đã có ai chuột bạch chưa cho em tí ý kiến, nếu ok thì cuối tuần em lên sài gòn ghé mua ạ!