Mình đã đăng thông tin của quán, nhưng thiếu một số thông tin về: món ăn, giờ phục vụ, tiện tích,...Muốn chỉnh sửa, thêm thông tin cho quán phải làm sao?
Link: [Địa điểm] Quán lẩu dê 5 Thời - Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM, Việt Nam
Thank ad và cả nhà