Trưa mai 13.8 lúc 11h trưa sẽ có 1 tụ Offline Hủ Tíu Sadec tại:

http://diadiemanuong.com/home/f11/hu...a-di-3-a-5473/

Hiện đã có 3 mem nha

Tăng 2 dự tính:

Bistro 48 lê Thị Riêng