Thông báo off cuối tuần này

Thứ 7 ( 20/8/2011 ) Off tại Bò né Ngân Nga.
Thời gian :
16h30 chiều tập trung ở quán. (Địa chỉ: 26/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 4, Quận Phú Nhuận ).

Còn off các tăng sau đó thì chúng ta sẽ cùng bàn tại nơi tập trung hén .


Dự đóan trạm kế tiếp: bánh căn-bánh xèo nổi tiếng 2 Tòn, gà nướng Anh Tư, nem nướng 3/2 v.v...

Danh sách tham gia off :


  1. Cạp
  2. Bình
  3. Kitty
  4. Sói
  5. Dần béo
  6. Bạn Dần béo
  7. Gấu
  8. Suka
  9. Phụng
  10. Bạn Phụng