Tuần sau sẽ có 1 kèo ăn sang: Nhân Sushi BITO


  • Thời gian là 11h trưa
  • Thứ sáu ngày 23/09
  • Mọi người có thể liên hệ số: 0907887705.


Đăng ký trước nếu đông đông thì đặt phòng luôn nhé mọi người. Ai không ăn được đồ sống có thể ăn các món như: Gà Teriyaki, Càri Bò xốt Rượu Vang Đỏ (khoảng 180k), v..v..Danh sách tham gia:


  1. W
  2. Bear
  3. candywen2510
  4. Truc_Bamboo
  5. Samkunio


K70455 L - [Offline] Ăn Nhân Sushi thứ 6 ngày 23/09/2011